Joan Elisabeth Frandsen

Joan Elisabeth Frandsen

Laborant

Sektion, Experimental Animal Models
Ridebanevej 9, 1. sal
1870 Frederiksberg C

Kontor: 1-62, 334
Telefon: +45 353-36740
Telefon (Sekretariat): +4535332760
E-mail: joef@sund.ku.dk