Katrine Hartfelt

Katrine Hartfelt

 

Sektion, Experimental Animal Models
Ridebanevej 9, 1. sal
1870 Frederiksberg C

Kontor: 1-62, 323
Telefon: +45 353-31181
Telefon (Sekretariat): +4535332760
E-mail: katrine.hartfelt@sund.ku.dk