23 June 2016

Instituttet forstærkes med "Husdyravlsgruppen"

Forskningsudvidelse hos Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse 

Forskergruppen ledes af professor Haja Kadarmideen, og i gruppen indgår desuden et antal Ph.d. studerende og postdocs, ligesom der ofte er besøg af internationale forskere og studerende, herunder Erasmus studerende. 

Tiltrækker forskningsmidler

Området har løbende skaffet store forskningsmidler. Haja Kadarmideen leder således to internationale forskningskonsortier, dels et dansk-indisk samarbejde vedrørende fedme hos børn (biochild) og dels et dansk-Brasiliansk samarbejde (gift) vedrørende forbedring af frugtbarhed hos kvæg. AQS gruppen har også et stærkt fokus på system-genetisk forskning og avl med henblik på at reducere ornelugt og dermed at undgå kirurgisk kastration af grise - et stort dyrevelfærd problem i Danmark og Europa.

Denne forskning udføres via tre store eksternt finansierede projekter, i alt ca. over 10 millioner DKK. For nylig er der bevilget 6,5 millioner DKK fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion med henblik på, at studere genetiske metoder til forbedring af svins foderudnyttelse og produktion.

Forskningen foregår på mange niveauer

Der indgår således variationer på både nukleotid og gen-niveau samt også helgenom-analyser. Ved at kombinere de forskellige niveauer opnås en system-orienteret tilgang til at forudsige dyrenes egenskaber. En dybere forståelse af kausale mekanismer på systemniveau vil hænge godt sammen med sektionens øvrige aktiviteter mht. at afdække årsags- og risikofaktorer på populationsniveau.

Internationalt Symposium afholdtes i september (MoCas)

Aktuelt organiserede gruppen den 6. september et internationalt symposium, hvor resultater af det dansk-Brasilianske samarbejde blev præsenteret. Symposiet, som var åbent for offentligheden og samlede forskere, firmaer og myndigheder. Symposiet adresserede den nyeste forskning inden for moderne kvægavl.