Genetik

Hvad vil vi ?

Forskningsgruppen bidrager til den international udforskning af pattedyrgenomer med henblik på at etablere ny viden om genomstruktur og -funktion, samt udvikle og implementere nye metoder inden for husdyravl. Forskningen sigter mod at identificere genomiske og epigenomiske komponenter der har betydning for sygdomme og produktionsegenskaber. Den teknologiske udvikling indenfor genomforskning har været eksplosiv de seneste år, og fagområdet har i dag stor betydning både for biomedicin, herunder molekylær patologi og sygdomsmodeller, samt for en bæredygtig avl med sunde husdyr. Væsentlige fokusområder er udforskningen af ikke-kodende RNA, etablering af dyremodeller for arvelige sygdomme af komparativ interesse, samt etablering af metoder til at estimere og udnytte molekylærgenetisk viden i avlsarbejdet. Forskningen er baseret på avancerede molekylærgenetiske laboratorieteknikker og på computerbaserede metoder til analyser af sekvens- og strukturinformation, samt på statistisk analyse af populationsdata. Fagområdets store styrke er den synergi der opstår ved integrationen af de forskellige forskningsmetoder til at belyse genetiske problemstillinger.

Hvordan gør vi det ?

Ved hjælp af avancerede molekylærgenetiske metoder opbygger vi ressourcer, viden og kompetencer indenfor:

 • Forskellige pattedyrgenomer med henblik på at forstå både struktur og funktion.
 • Arvelige sygdomme, som har betydning for både mennesker og dyr. I denne forbindelse er vi særligt fokuserede på dyremodeller for humane sygdomme, men en del af forskningen er også rettet mod udviklingen af DNA-baserede test hos de enkelte husdyrarter.
 • Værts-patogen interaktion med opmærksomheden rettet mod at forstå de molekylære mekanismer, som blandt andet danner grundlaget for at nogle dyr er mere modstandsdygtige end andre.
 • Produktionsegenskaber, så som kuldstørrelse, tilvækst, kødkvalitet, pelskvalitet. Indenfor dette område sigter vi mod at forstå den genetiske variation, som påvirker disse egenskaber, og udnytte denne viden i avlsarbejdet.
 • Brug af molekylærgenetisk viden i forbindelse med avlsarbejdet.

I forbindelse med forskningen er der tæt kontakt til både nationale og internationale forskergrupper og en del af forskningsprojekterne foregår i tæt samarbejde med relevante erhvervsparter.

Personalet på genetik bidrager på veterinær-, biologi-bioteknologi-, samt naturressourceuddannelserne (for specifik kursusinformation se: ). Udover kursusundervisning har fagområdet et betydeligt antal vejledningsopgaver af erhvervsprojekter, samt bachelor- og specialestuderende med dertil hørende eksperimentelt arbejde.

Med hvad gør vi det ?

Fagområdet råder over en række forskelligt apparatur, som anvendes i forbindelse med den molekylær genetiske forskning. Her kan nævnes:

 • Udstyr til koncentration- og kvalitetsmåling af DNA, RNA og protein
 • PCR-maskiner til opformering af DNA
 • Kvantitativ PCR-maskine til måling af f.eks. genekspression og til genotypning
 • Automatisk DNA sekvenator til DNA sekventering og fragmentanalyse
 • Diverse elektroforese og botting udstyr (til både southern og western blotting)
 • Geldokumentationsudstyr
 • Fluorescens mikroskop
 • Klasse 1 laboratorium
 • Isotop laboratorium

Hvordan får vi råd til det ?

På genetik er der tilknyttet 7 faste videnskabelige stillinger (2 professorer, 4 lektorer og 1 karriereadjunkt), samt 3 laborantstillinger, 1 laborantelev og 1 betjentstilling. Pt. er der 2 post docs og 5 PhD studerende.

Hovedparten af driften og en del af lønningerne til at drive fagområdets forskning finansieres af eksterne midler (forskningsrådsmidler, EU-midler og private fonde). Instituttets bassibevilling til drift af fagområdet dækker delvist vedligeholdelse og reparation af udstyr.

Projektoversigt :

 • Grisens genom projekt
 • RNA informatik og genomanalyse
 • Højteknologiprojekt: "Pigs and Health"
 • The pig as a model: Functional studies of integrin B6 (ITB6) with regard to cellular signaling and host-pathogen interaction
 • Nedsættelse af kuldstørrelsesvariationen blandt danske søer
 • Post genome studies of host pathogen interaction within Pasteurellaceae
 • Resistens mod parasitære infektioner hos husdyr
 • Identifikation og karakterisering af genet, som er ansvarligt for resistens overfor E. coli O149-F4 diarré hos grise
 • Control of Porcine Circovirus Diseases (PCVDs): Towards Improved Food Quality and Safety
 • Cutting Edge Genomics for Sustainable Animal Breeding (SABRE)
 • LUPA: associationsstudier hos hund med henblik på at identificere gener af betydning for human sundhed og sygdom
 • Populationsundersøgelse af Danmarks Nationale Hunderacer
 • Mitralprolaps hos hund
 • Muskeltræthed hos Gammel Dansk Hønsehund
 • Epilepsi hos Labrador Retriever i Danmark
 • Exokrin pankres insufficiens hos Eurasiere - studier af arvegangen og identifikation af det gen, der er ansvarlig for sygdommen
 • Genetisk betingede sygdomme hos kvæg
 • FurMap: QTL kortlægning hos mink

Fagområdets publikationsliste