Hjerteundersøgelser af hunde

Forskningsgruppen ledes af professor MSO Lisbeth Høier Olsen, dr.med.vet. Gruppen forsker primært i hjertekarsygdomme hos hunde og grise. Vi håber, at vores forskning vil bidrage med en bedre forståelse og behandling af hjertekarsygdomme hos både dyr og mennesker.