Hjerteundersøgelser af hunde

Forskningsgruppen ledes af professor Lisbeth Høier Olsen, dr.med.vet. Gruppen forsker primært i hjertekarsygdomme hos hunde og grise. Vi håber, at vores forskning vil bidrage med en bedre forståelse og behandling af hjertekarsygdomme hos både dyr og mennesker. 


 Foto af Lisbeth Høier Olsen med hund