Aflivning

Myxomatøs mitralkalpssygdom er arveligt hos hunde, men det er stadig uklart hvilke sygdomsmekanismer som ligger bag, samt hvorfor nogle hunde udvikler sygdommen hurtigere end andre. Som en del af vores forskningsprogram omkring sygdommen myxomatøs mitralkalps, vil vi gerne studere, hvad der sker i cellerne hjerteklappen og hjertets muskulatur hos hunde med forskellige grader af hjerteklapsygdom. Et øget kendskab til de lokale sygdomsmekanismer i hjerteklappen og hjertemuskulaturen, kan forhåbentlig hjælpe med at udvikle en bedre medicinsk behandling af sygdommen.

Studierne af hjerteklappen og - muskulaturen er kun mulige, når hunden ikke længere er levende. Det er derfor vores håb, at I vil tænke på os og overveje muligheden for organ donation, når det bliver tid til at sige farvel til en elsket hund. På denne måde er I med til at hjælpe andre hunde og mennesker i fremtiden.

Vi har brug for din hjælp!

I forbindelse med studierne af hjerteklapperne og hjertets muskulatur søger vi hundeejere, der ved aflivning af deres hund ønsker at donere denne til forskning. Aflivningsårsagen behøver ikke at være hjertesygdom og vi er interesserede i alle hunderacer, store som små. Aflivningen skal foregå hos os (Dyrlægevej 100), den vil være gratis, og du kan selvfølgelig selv være med til aflivningen, hvis du ønsker det. Efter donationen vil hunden blive kremeret. Efter særligt ønske kan hunden udleveres til begravelse hjemme.

Hunde, der deltager i dette projekt, skal på aflivningsdagen have gennemgået følgende undersøgelser hos os:

  • Lytning på hjertet
  • Blodprøveudtagning
  • Ultralydsscanning af hjertet

Efter hjerteundersøgelsen vil hunden få lagt et venekateter. Hunden får derefter en forbedøvelse, hvorefter den bliver meget træt og falder i søvn. Når hunden er bedøvet eller stærkt sløvet, får den en overdosis af et bedøvelsesmiddel, hvorefter den stille sover ind.

Du kan få mere information on dette hos Marianne K. Petersen på telefon 93565757 eller på hundebooking@sund.ku.dk

Ved akut forestående aflivning er du velkommen til at sende en mail til Liselotte Bruun Christiansen lbc@sund.ku.dk eller ringe på tlf: 35333945 eller til Lisbeth Høier Olsen, lisbeth.hoier@sund.ku.dk eller ringe på tlf. 35333175.