Forklaring af attesten

Sygdommen myxomatøs mitralklapsygdom (eller endocardiose) er en langsomt fremadskridende sygdom, som primært rammer den store hjerteklap i venstre side (mitralklappen). Sygdommen rammer især hos hunde af små racer og i særdeleshed Cavalier King Charles spaniels. Den syge hjerteklap vil blive mere og mere deform og utæt med alderen, hvormed hjertets pumpefunktion gradvis vil blive forværret. Sygdommen kan ende med hjertesvigt.

Ved ultralydsscanning kan man vurdere hjerteklappens udseende og hjertekamrenes størrelse, hvilket har betydning for hjertefunktionen. Tidlige forandringer består i fortykkelse og forlængelse af hjerteklappen så klappens flige buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer. Dette kaldes mitralprolaps. Mitralklappen kan også have en utæthed, som senere i sygdomsforløbet vil kunne høres af en dyrlæge som en mislyd på hjertet. Størrelsen af klappernes utæthed (blod som løber i den forkerte retning) bedømmes ved at bruge en hjerteskannings farve-Doppler-teknik, hvor utætheden angives som størrelse i % i forhold til forkammeret. I de fleste tilfælde vil hunden være uden andre kliniske tegn på sygdom, indtil nogle år efter mislyden er konstateret. Typiske kliniske tegn vil da være nedsat motionsevne, natteuro, hoste og åndenød.
 
 
 
Her ses et farve ultralydsbillede fra en hund med utæthed i mitralklappen. Utætheden er repræsenteret ved de gul/grønne farver.


De seneste års forskning har vist, at sygdommen har en høj grad af arvelighed. Derfor har flere hundeklubber et avlsprogram i samarbejde med Københavns Universitet og specialuddannede praktiserende dyrlæger, hvor hunde med tydelige tidlige tegn på sygdommen ekskluderes fra avl. Hermed udelukkes de hunde med allerstørst risiko for at udvikle denne sygdom i en (alt) for tidlig alder.

Tidlige kliniske tegn som bruges til at udvælge de bedste hunde til avl:

Mislyd er en suselyd, som dyrlægen kan høre med sit stetoskop, når mitralklappen er utæt. Mislyden gradueres fra 0 til 6. Grad 0 betyder, at dyrlægen ikke kan høre nogen mislyd. Grad 1 og 2 er milde utætheder, hvor grad 3 og 4 er mere alvorlige. Ved grad 5 og 6 er utætheden så kraftig, at den kan mærkes som en snurren, hvis hånden lægges på venstre side af brystkassen.

Uskyldige mislyde (fysiologiske mislyde eller uskyldige flow mislyde) er suselyde, som kan høres, selvom hjerteklapperne ikke er utætte og menes derfor ikke at have nogen betydning for udvikling ad sygdommen. Oftest formodes uskyldige mislyde at være en følge af en hurtig blodgennemstrømning ud af hjertets hovedpulsåre (aorta).

Mitralprolaps: Ordet prolaps betyder fremfald, i dette tilfælde fremfald af mitralklappen op imod venstre hjerteforkammer, når hjertet trækker sig sammen. På billederne fra hjerteskanningen kan graden af mitralprolaps måles i millimeter i forhold til en ret linje, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer. Mitralprolaps gradueres fra 0 til 3, hvor grad 0 er ingen mitralprolaps og graderne 1-3 refererer til mild, moderat og svær mitralprolaps (se illustration nedenfor). Undersøgelser har vist, at jo mere mitralprolaps unge hunde har, desto større risiko er der for, at de udvikler sygdommen i en tidlig alder.

Hundens alder: Da myxomatøs mitralklapsygdom er en langsomt fremadskridende sygdom, så er det vigtigt at tage hundens alder i betragtning, både når graden af mislyd og mitralprolaps vurderes. En ung hund med en grad 2 eller grad 3 mitralprolaps er således allerede ramt af sygdommens tidlige faser, hvorfor det kan være et spørgsmål om tid, inden der vil udvikle sig en utæthed, der kan høres som mislyd. En 1½ årig hund, der har udviklet en prolapsgrad på 2 vil derfor være betænkelig avlsmæssigt, hvorimod en 8-årig hund med en grad 2 mitralprolaps kan være i orden at avle på, hvis den ingen mislyd har.

En større svensk undersøgelse fre 90erne har vist, at næsten alle Cavalier spaniels har udviklet en mislyd, når de fylder 10 år. Til gengæld er kun 15-20% aflivet eller døde som følge af sygdommen ved 10 års-alderen. En logisk følge af alders-afhængigheden er, at jo ældre hunden er ved undersøgelsen, desto bedre ved man, i hvor høj grad hunden er ramt af sygdommen.

  

Ingen
Mitralprolaps
( Grad 0 )

Svær
Mitralprolaps
( Grad 3 )

 

På tegningen ses venstre hjerteside bestående af venstre forkammer (VF) og venstre hjertekammer (VH). Mitralklappen (rød) adskiller venstre forkammer fra venstre hjertekammer, og det ses, hvordan mitralklappen holdes tilbage af tråde, som er fastgjort til hjertemuskulaturen (skraveret). Trådene sikrer, at mitralklappen fungerer som en envejs-ventil. Blodet fra venstre forkammer (som kommer iltet fra lungerne) passerer mitralklappen, når hjertemusklen afslappes.

Når hjertet trækker sig sammen lukker mitralklappen og blodet føres ud igennem hovedpulsåren (A = aorta). Tegningen til højre viser en svær grad af mitralprolaps, hvor mitralklappen buler op mod venstre forkammer når hjertet trækker sig sammen. Ud fra hjerteskanningsbilleder kan mitralprolaps opmåles i millimeter i forhold til en ret linje, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer.