Introduktion

På Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  Københavns Universitet (KU-SUND) forsker vi i hjertekarsygdomme.

Siden henvender sig til alle, men i særdelshed til hundeejere, specielt interesserede dyrlæger og studerende og nuværende eller fremtidige samarbejdspartnere.

Vi er placeret på Frederiksberg Campus (den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) som er en del af KU-SUND. 

Ved siden af forskningen underviser vi veterinærstuderende og andre studerende i Farmakologi, Toksikologi og kardiovaskulære dyremodeller. Vi inddrager ofte veterinære specialestuderende (veterinærstuderende på sidste år) i vores forskningsprojekter.