Here below is an overview over some of the research projects that the section is working with currently.

Cows in a jar - Screening feeds and rations for ruminants and hindgut fermenters.

Project leader in Denmark:  Assoc. Professor Hanne H. Hansen, email:hhh@sund.ku.dk

The overall aim of the current collaborative research agreement is to combine the expertise of Dr. H. Hansen and Professor Anette H. van Dorland in order to investigate specified determinants of variation when using a wireless pressure monitoring in-vitro gas production system.  Read more about Cows in a jar

Ny faresti - mere velfærd for både so og pattegrise

På sigt forventes det, at alle danske diegivende søer skal opstaldes i løsdrift, hvilket sandsynligvis vil øge pattegrisedødeligheden. Dette medfører både en forringelse af pattegrisenes velfærd, men også et tab for de danske svineproducenter.  Læs mere om den nye faresti

Tarmsundhed

Projektleder: Professor Jens Peter Nielsen

En række samarbejdsprojekter mellem KU og VSP har i de senere år vist, at diarre og tarmsundhed ikke håndteres optimalt hos de danske smågrise. Det er bl.a. påvist, at i de staldsektioner som svineproducenterne ikke mener, kræver behandling i vand/foder, der har omkring 33 % af grisene diarre og cirka 50 % har en eller flere tarminfektioner. Læs mere om tarmsundhed 

Den kultiverede komposteringsstald

Projektleder: Lektor Ilka Christine Klaas

Komposteringsstalde er stalde hvor køerne holdes på et lag af kompost uden inventar som begrænser køernes fri bevægelse. Komposten bearbejdes regelmæssigt med en kraftig harve/fræser. Læs mere om komposterings-stalden

Overvågning af medicinforbrug - Vetstat

Projektleder: Lektor Helle Stege

Vetstat - den nationale database til overvågning af medicinforbruget til produktionsdyr - blev implementeret i år 2000 men er under stadig revision og fejlretning. Hidtil har Vetstat næsten udelukkende været brugt som kontrolværktøj for myndighederne mens der ikke er blevet foretaget nogen decideret forskning i det individuelle forbrug på besætningsniveau - f.eks. vedrørende anvendeligheden af disse data i rådgivningsarbejdet. Læs mere om Vetstat