Afrikansk svinepest

- risiko for smittespredning via virusholdige materialer

Formålet med projektet er at skabe den nødvendige viden om overlevelse af afrikansk svinepestvirus (ASFV) i forskellige materialer, som potentielt kan indføres til Danmark fra lande hvor der forekommer udbrud af afrikansk svinepest ( (African Swine Fever, ASF).

Det forventes at der igennem projektet vil opnås viden om overlevelse af virus i materialer, såsom foder, fæces m.m. Denne viden vil kunne bidrage til udarbejdelsen af smittebeskyttelsesplaner og inaktiveringstiltag ifht. ASFV.

Resultaterne forventes at foreligge i løbet af december 2019 og stilles gratis til rådighed for alle parter.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom som rammer alle svineracer (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker. Kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsrisiko for mennesker.  (https://www.foedevarestyrelsen.dk)