Husdyrgenetik, bioinformatik og avl

Sektionen forsker i genetik og genomics lige fra basal molekylær genetik og bioinformatik til husdyravl. Fokus er på identifikation og validering af genom-komponenter, der spiller en nøglerolle for sygdom og produktion i dyrepopulationer.

I sektionen forskes i komparativ genomics og i udvikling af  dyremodeller for sygdomme hos mennesket. Derudover forskes i transcriptomics gennem udvikling af computationelle og system biologiske metoder indenfor genetik. Udviklingen af computationelle metoder inkluderer identifikation af non-coding RNA.

Ydermere udvikles og anvendes metoder til brug for kvantitativ genetik, systems genetics og husdyravl med henblik på bærdygtig husdyrproduktion og sundhed.

Du kan læse MERE mere om sektionen på den engelske side.