Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse

Faggruppen dækker forskning i tre hovedområder og har tillige aktiviteter på tværs af disse. 

Bioetik:

Målet med den bioetiske forskning er at sætte ord på forskellige etiske synsvinkler i forhold til vurdering af dyrs velfærd og af forskellige former for brug af dyr samt i forhold til vurdering og håndtering af risici. De normative analyser kombineres med samfundsvidenskabelige undersøgelser af holdninger hos forskellige grupper og interessenter.

 • Etiske synspunkter på forskellige måder, hvorpå mennesker bruger dyr
 • Forskellige definitioner af dyrevelfærd og deres etiske grundlag
 • Kortlægning af etiske antagelser, som ligger til grund for vurdering af dyrevelfærd
 • Forståelse af forskellige former for relationer mellem mennesker og dyr
 • Økonomiske og andre incitamenter til fremme af dyrevelfærd
 • Risikoopfattelse

Etologi:

Etologi er læren om dyrs adfærd. Den anvendte etologi beskæftiger sig med adfærd hos vores familie- og produktionsdyr, hvilke ressourcer, dyrene har brug for, for at kunne udføre deres normale adfærd, og hvilke konsekvenser det har, når dyrene ikke kan udføre denne adfærd, i form af stress og frustration. Centrale elementer er således

 • Dyrs normale vs. unormale adfærd
 • Eksperimentelle studier af dyrs basale behov
 • Dyrs følelser/emotioner
 • Vurdering af dyrevelfærd baseret på både inducerede og spontane adfærdsparametre
 • Adfærds- og velfærdsmæssige konsekvenser på dyrenes fysiske og sociale miljø
 • Smertevurdering
 • Temperament
 • Antrozoologi, dvs. dyr-menneske interaktioner

Veterinær epidemiologi

Epidemiologi omfatter karakterisering og kvantificering af sygdomme i en given population. Dette omfatter også spredning af smitsomme agens såsom virus og bakterier, ligesom området dækker definition og kvantificering af sundhed. Dette sker via de specifikke aktiviteter omfattende

 • Basal epidemiologi
 • Beslutningsstøtte
 • Datamanagement og validering
 • Evaluering og fortolkning af diagnostiske tests
 • Observationsstudier i populationer
 • Modellering af infektiøse sygdomme
 • Stikprøve- og teststrategier
 • Sygdomsovervågning

Tværfaglige og anvendte områder

Ovennævnte integreres i aktiviteter, hvor gruppens metoder og kompetencer kommer i anvendelse i forbindelse med

 • Dyrevelfærd og vurdering heraf
 • Fødevaresikkerhed
 • Risikoanalyse
 • Husdyrsundhedsøkonomi
 • Husdyrvelfærdsøkonomi
 • Sygdomsbekæmpelse
 • Veterinær folkesundhed og ”One Health”
 • Veterinær retsmedicin

der eksempelvis anvendes i aktiviteter vedrørende overvågning af smitsomme sygdomme og zoonoser hos produktionsdyr, herunder bl.a. Coxiella burnetii, paratuberkulose, salmonella, B-streptokokker, Mycoplasma bovis

 • Reduktion i antibiotikaanvendelse hos svin
 • Udvikling af dyrevelfærdsindeks hos husdyr
 • Vurdering af risikofaktorer for velfærdsproblemer hos svin og fjerkræ
 • Automatisk overvågning af adfærd og velfærd hos svin og fjerkræ