Personale

Navn Titel Telefon E-mail
Anders Michael Farre +45 23 83 54 00 E-mail
Anette Ella Boklund Seniorrådgiver +45 353-30847 E-mail
Anna Irene Vedel Sørensen Forsker +45 353-36601 E-mail
Björn Forkman Professor +45 353-33581 E-mail
Carsten Thure Kirkeby Seniorforsker +45 353-37215 E-mail
Cecilie Ravn Skovlund Ph.d. Studerende +45 20 27 05 06 E-mail
Dennis Schultz Jensen Betjent +45 40 47 27 89 E-mail
Franziska Hakansson Ph.d.-stipendiat +45 353-36664 E-mail
Hans Houe Professor +45 353-33014 E-mail
Helle Lottrup Halkjær Rhode Lektor +45 353-33069 E-mail
Ida Just Pedersen Ph.d.-stipendiat +45 353-33414 E-mail
Ida Sofie Thuesen Ph.d.-stipendiat +45 353-25237 E-mail
Jens Frederik Gramstrup Agger Lektor +45 353-33013 E-mail
Jonno Jorn Stelder Ph.d.-stipendiat   E-mail
Jørgen Kjær Lektor +45 353-35107 E-mail
Karina Charlotte Bech Gleerup Adjunkt   E-mail
Laura Mark Jensen Betjent FU   E-mail
Lene Jung Kjær Postdoc +45 353-37290 E-mail
Line Svennesen Postdoc +45 353-37728 E-mail
Liza Rosenbaum Nielsen Professor +45 353-33015 E-mail
Maj Beldring Henningsen Ph.d.-stipendiat +45 353-23708 E-mail
Masja Reipurth Videnskabelig ass. +45 353-32048 E-mail
Matt Denwood Lektor +45 353-32307 E-mail
Maya Katrin Gussmann Postdoc +45 353-37510 E-mail
Mossa Merhi Reimert Ph.d. Studerende +45 353-24135 E-mail
Nina Dam Otten Adjunkt +45 353-31520 E-mail
Ole Stærk Nicolajsen Timelønnet betjent   E-mail
Per Peetz Nielsen Postdoc +45 353-31542 E-mail
Peter Sandøe Sektionsleder, professor +45 353-33059 E-mail
René Bødker Seniorforsker +45 353-25262 E-mail
Sidsel Normann Jensen Hjælpelærer   E-mail
Stine B. Christiansen Chefkonsulent +45 353-33075 E-mail
Søren Saxmose Nielsen Professor +45 353-33096 E-mail
Tariq Halasa Professor +45 30 70 94 39 E-mail