Projekter

Herunder findes en oversigt over nogle af de forskningsprojekter, som sektionen arbejder med.

ACROBAT:

Reduktion i forbruget af antibiotika til kvæg og fjerkræ

VetStat-Kvæg: Evaluering af dataopgørelser og forbedret kvantificering og forståelse af mønstre i medicin-forbruget i kvægbesætninger

Projektleder: Liza Rosenbaum Nielsen, Professor i Veterinær Præventiv Medicin,
Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, IVH, KU-SUND. E-mail: liza@sund.ku.dk. 

Dansk kvægbrug har en strategi om at have et minimalt, men ansvarligt antibiotikaforbrug. Det kræver bedre forståelse af, hvordan antibiotika anvendes i kvægbesætningerne, end vi har i dag. Læs mere om VetStat-Kvæg.

Mycoplasma bovis

Projektleder: Liza Rosenbaum Nielsen, liza@sund.ku.dk

Mycoplasma bovis er en bakterie, der anses for at være en vigtig medvirkende årsag til forskellige sygdomsforløb hos kvæg. I udlandet, og før år 2010 i Danmark, var infektionen primært kendt som årsag til smitsom yverbetændelse, mens andre sygdomsbilleder forbundet med Mycoplasma bovis-infektion kun optrådte lejlighedsvist. Læs mere om Mycoplasma bovis

Modellering af socialt netværk hos malkekøer

Projektleder: Adjunkt Per Peetz Nielsen, e-mail: ppn@sund.ku.dk

Formålet med projektet er at undersøge om et kommercielt positionssystem for malkekøer kan bruges til at modellere sociale interaktioner mellem køerne. På lidt længere sigt vil dette projekt give mulighed for modellering af smittespredning mellem køerne af for eksempel patogener for yverbetændelse. Læs mere om socialt netværk hos malkekøer

Sygdomsdynamik af plasmacytose på minkfarme med 1-3 reagenter og spredning til andre farme.

Projektleder: Lektor, MPVM, Ph.d. Jens Frederik Agger, E-mail: jfa@sund.ku.dk

Projektets formål er at undersøge betydningen af plasmacytose-mistænkte farme for smitte til plasmacytose-fri farme. Projektet vil bidrage til afklaring af, om de nuværende definitioner i bekendtgørelse 1447 af 15. december 2009 af om en farm er "mistænkt" eller "smittet" fortsat er fornuftige. Læs mere om plasmacytose

Et dansk dyrevelfærdsindeks for kvæg og svin

Projektleder: Professor Björn Forkman, E-mail: bjf@sund.ku.dk

Projektet er en del af Veterinærforlig II. Det overordnede formål for projektet er at etablere en anvendelig protokol for status på dyrevelfærden hos mælkekvæg og svin i Danmark. Protokollet skal kunne bruges for at skabe et indeks der beskriver den nationale udvikling af dyrevelfærd. Det udvikles for fem dyregrupper: mælkekvæg og kalver af mælkekvæg, søer, pattegrise og slagtesvin.  Projektet er et samarbejde mellem KU, AAU og FVST.

Kortlægning af livsvilkår for danske privatejede katte

Projektleder: Professor Björn Forkman, E-mail: bjf@sund.ku.dk

Dette er et mindre forskningsprojekt finansieret af Videncenter for dyrevelfærd. Formålet med projektet er at afdække, hvordan danske ejerkatte lever og bliver passet. Vi vil bland andet fokusere på følgende områder: hvor stor en del af befolkningen, som holder kat eller har holdt kat tidligere, hvis kattene lever inde eller har adgang til at komme ud og de velfærdsmæssige konsekvenser heraf, hvor meget ejerne investerer i veterinær og anden pleje af deres katte og hvad ejere gør for at aktivere deres katte.

BioSecure

Projektleder: Professor MSO Liza Rosenbaum Nielsen, E-mail: liza@sund.ku.dk.

Projektets formål er målrettet anvendt forskning i smittebeskyttelse for at understøtte kvægbranchens branchepolitik, der blev offentliggjort i 2014 om forbedring af national, ekstern og intern smittebeskyttelse. Læs mere om Biosecure

Transportegnethed hos Danske slagtekyllinger

Projektleder: Lektor Helle Halkjær Kristensen, E-mail: hek@sund.ku.dk

Dette projekt er en del af et større projekt under Veterinærforlig II. Projektets overordnede formål er at etablere viden om transportegnethed hos produktionsdyr - fjerkræ, kvæg og svin – en viden som skal fokusere på relevante problemstillinger indenfor transportforordningen (1/2005). Læs mere om transportegnethed

PROHEALTH. Ny forskning kan nedbringe dødelighed i intensiv produktion

Forskere fra Københavns Universitet skal kortlægge infektionsveje ved sygdomme og undersøge bedre trivsel hos produktionsdyr i EU-samarbejdet PROHEALTH, der er bevilget 11 millioner € til forskning i produktionsdyrs sundhed.

25.000 danske pattegrise dør hver dag i intensiv dansk produktion. Hos vores europæiske naboer er der ligeledes høj dødelighed i intensiv produktion, som er den mest udbredte produktionsform i Europa.
Læs mere om ProHealth