Mycoplasma bovis

Involverede forskere: Liza Rosenbaum Nielsen, Professor i Veterinær Præventiv Medicin, Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, liza@sund.ku.dk og
Mette Bisgaard Petersen, Ph.d.-studerende, Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, mbp@sund.ku.dk

Mycoplasma bovis er en bakterie, der anses for at være en vigtig medvirkende årsag til forskellige sygdomsforløb hos kvæg. I udlandet, og før år 2010 i Danmark, var infektionen primært kendt som årsag til smitsom yverbetændelse, mens andre sygdomsbilleder forbundet med Mycoplasma bovis-infektion kun optrådte lejlighedsvist. På enkeltdyrsniveau udvikler infektionen sig forskelligt: visse dyr udvikler kliniske tegn, mens andre kan udvikle sig til asymptomatiske smittebærere. Erfaringerne fra nyere danske sygdomsudbrud i kvægbesætninger adskiller sig ved at have en meget stor andel af ledbetændelser og atypiske hævelser i benene, samt lungebetændelse både hos voksne dyr og kalve. Sidstnævnte får ofte også mere eller mindre kroniske mellemørebetændelser af bakterieinfektionen.

Behandling af Mycoplasma bovis-syge kalve og køer er meget vanskelig. Bakterien er nemlig naturligt resistent imod almindeligt anvendte antibiotika i kvæg, og i øvrigt responderer dårligt på de fleste typer af behandling, formentlig fordi bakterien lægger sig intracellulært og hurtigt giver stor vævsskade. Evt. behandling skal således iværksættes meget hurtigt, for at man kan forvente en effekt.

IVH-KU har været involveret i en flerårig forskningsindsats i samarbejde med kvægbrugets afdeling for veterinære forhold i SEGES, Skejby, samt DTU-Veterinærinstituttet (Vet) og University of Melbourne, Australien i perioden 2013 til 2018.

I projektaktiviteterne var der specielt fokus på molekylær karakteristik af Mycoplasma bovis-isolater ved DTU-Vet og udenlandske samarbejdspartnere til DTU-Vet, samt epidemiologiske undersøgelser af infektionsdynamik og tilhørende sammenligninger af antistofsvar på infektionen i smittede/syge dyr sammenlignet med eksponerede dyr uden sygdom og ikke-eksponerede dyr. Desuden dækker forskningsaktiviteterne undersøgelser af årsager til, karakteristik og udbredelse af og effekt af sygdomsudbrud forbundet med Mycoplasma bovis på besætningsniveau. På sigt kan viden benyttes til at udvikle certificerings- eller bekæmpelsesprogrammer.

Projektaktiviterne var støttet økonomisk af Mælkeafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden, Promilleafgiftsfonden, KU, DTU-Vet, SEGES samt University of Melbourne. Vi henviser i øvrigt til fondssites fra hovedbevillingshaver ved SEGES:

Artikler:

Postere:

Oplæg: