Sektionens faglige områder

Sektionens undervisning falder i de tre faglige hovedområder bioetik, etologi og epidemiologi, men mange aktiviteter foregår også på tværs af disse.

Bioetik:

 • Veterinær etik og videnskabsteori
 • Fagets videnskabsteori for husdyrbrugsstuderende
 • Responsible Conduct of Research (mandatory PhD course)

Etologi:

 • Ethology
 • Retsmedicin og Velfærdsvurdering
 • Anvendt etologi

Veterinær epidemiologi

Undervisning sker i metoder til udredning af årsager/årsagskomplekser for udbredelse af sygdomme, og i metoder og værktøjer til bekæmpelse af sygdomme i populationer, herunder kurserne

 • Basal statistik og epidemiologi
 • Epidemiology I: Planning a study
 • Epidemiology II: Analysing continuous, count and dichotomous data from observational studies
 • Epidemiology III: Analysis of clustered data – with emphasis on veterinary and animal science applications
 • Diagnostic Test Evaluations
 • Ad hoc kurser

Tværfaglige og anvendte områder:

 • Dyr, mennesker og samfund
 • Sundhed og Velfærd
 • Nutrition and Management of Exotic Animals
 • Equine nutrition and management
 • Besætnings- og Folkesundhed
 • Differentiering: Hestesygdomme
 • Differentiering: Biomedicin
 • Differentiering: Familiedyrssygdomme
 • Differentiering: Produktionsdyr
 • Veterinær retsmedicin
 • Master of Veterinary Public Health: Risk Analysis of Animal Health and Food Safety
 • Master of Veterinary Public Health: Disease Outbreak Management
 • Master of Veterinary Public Health: Disease Control and Dynamics - in a One Health Setting
 • Master of Veterinary Public Health: Animal Health Economics