Har vi muligheder for at styrke markedsdrevet dyrevelfærd?

Frilandsgris i vintersol- illustration til dyrevelfærdsmøde

Dette er en invitation til offentligt møde med præsentation og diskussion af resultater fra to samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, som vurderer mulighederne for at styrke salget af svinekød produceret med ekstra dyrevelfærd herhjemme og i udlandet og udvikler et redskab til at sammenligne niveauet af dyrevelfærd på tværs af lande.

Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd – muligheder for at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd: I projektet undersøges mulighederne for at udvikle dansk indendørs produktion af svinekød, som sælges med et dyrevelfærdsmærke i henholdsvis Danmark, Tyskland og Sverige. Detailkæders holdninger og praksis i forhold til at markedsføre velfærdssvinekød, forbrugeres interesser og betalingsviljer i de tre lande samt danske svineproducenters omkostninger.

Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til udvalgte europæiske lande
I dette projekt sammenlignes dyrevelfærden på tværs af Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Landene sammenlignes på basis af de nationale lovgivninger og markedsandel for de forskellige markedsdrevne initiativer for henholdsvis svinekød og kyllingekød. Den dyrevelfærdsmæssige værdi af de forskellige mærke- og lovgivningskrav er baseret på ekspertvurdering. I sammenligningerne ses der både på produktion og forbrug i de fem lande.

Læs mere om mødet om markedsdrevet dyrevelfærd og tilmeld dig HER.

So og gris på marken fra folder om markedsdrevet dyrevelfærd