Up to date med CPH Poultry

Foto af lyttende mødedeltagere

Mødet vil blive afholdt som et online arrangement 24/3-2021 fra kl. 13-16.

Programmet for CPH Poultry 2021 webinar er nu færdigt.

I kan se frem til spændende præsentationer indenfor:Foto af høns

  • Sygdomsovervågning, -kontrol og –bekæmpelse, med bl.a. aviær influenza og databaser på fjerkræområdet
  • Velfærd, Sundhed og Sygdom, med bl.a. tarmsundhed og probiotika samt brystbensfrakturer

Det endelige program kan ses her.

Link til webinar:
https://ucph-ku.zoom.us/j/67239065242?pwd=QlAxbkd1OEpKQi9NT0hyakJPUHRKZz09

Webinaret er gratis.

Du tilmelder dig webinaret ved at udfylde formularen her

Tilmelding ønskes i tilfælde af ændringer i programmet.

Evt. spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes til Ida Thøfner (icnt@sund.ku.dk)