26. september 2016

C-vitamin til hjernen

C-vitamin

Forskningsresultater peger i dag på, at C-vitamin spiller en nøglerolle i hjernens funktion og udvikling. Det skaber øget fokus på, hvilken betydning det kan have for de 10 % af voksne mennesker, som anslås at have C-vitaminmangel uden i øvrigt at vise sygdomstegn.

Når skørbug nu er så sjælden, hvorfor så interessere sig for C-vitaminmangel i dag?
Den største fare for mange sømænd før i tiden var hverken storme eller søslag – det var sygdommen skørbug. Sygdommen tog livet af tusindvis af søfolk, før man opdagede,at den er let at forebygge ved hjælp af saften fra fx citroner. Siden har man indkredset den egentlige årsag: Mangel på C-vitamin, og i dag er skørbug meget sjælden. 

Ny forskning viser imidlertid at selv meget begrænset C-vitaminmangel kan have varige konsekvenser for hjernens udvikling. Samtidig viser store befolkningsundersøgelser, at 10-15 % af alle voksne i fx USA og Europa har C-vitaminmangel – et tal, der sandsynligvis er endnu højere i udviklingslande.

Visse befolkningsgrupper er særligt udsatte for C-vitaminmangel – fx rygere, hvor store dele af deres C-vitamin forbruges til at afgifte tobaksrøgen. Ufødte- og spædbørn er også i øget risiko, fordi kroppen har brug for mere C-vitamin, mens den vokser, og fordi mødre overfører egen C-vitaminstatus til barnet under graviditet og amning.

Læs Pernille Tveden-Nyborgs og Jens Lykkesfeldts tankevækkende artikel om deres resultater  her i Aktuel Videnskab/4/2016.