7. december 2016

Forkert rengøring gør bakterier immune

Hygiejne

Professor Hanne Ingmer i Helse: Den største udfordring vi har med hygiejne er at den ikke tages alvorligt. Den er ikke et hot topic.

Vi er blevet klare over at overforbrug af antibiotika leder til resistens. Men der findes en anden og hidtil upåagtet synder - forkert rengøring.

Magasinet Helse har i december rengøring som tema. Vi er blevet gode til at vaske hænder og skifte karklude hjemme hos os selv. Men der findes andre områder, hvor der kunne være grund til bekymring.

Hanne Ingmer: "Hvis rengøringen på hospitalerne er mangelfuld, eller der bruges forkerte rengøringsmidler, kan bakterierne blive immune"

Vi hører ofte om folk, der har fået en voldsom stafylokok-infektion under indlæggelse på hospitalerne. Det viser sig at bakterierne der forårsager disse infektioner er udsædvanligt sejlivede. Hvis vi ikke er opmærksomme, kan vi være i fuld gang med at skabe immune bakterier. Enten fordi vi gør for lidt rent eller bruger forkerte rengøringsmidler.

Læs hele artiklen i december-nummeret af Helse.