Bevilling til forskning i hjertesygdom hos hunde – Københavns Universitet

IVH > NYHEDER > 2017 > Bevilling til forsknin...

12. december 2017

Bevilling til forskning i hjertesygdom hos hunde

Professor mso i Klinisk Farmakologi og Toksikologi, dr.med.vet. Lisbeth Høier Olsen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, har modtaget en rammebevilling på 2.578.881 kr fra Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt, der handler om at forstå geners betydning for sygdomsudvikling og effekt af hjertemedicin ved behandling af hunde med hjertesygdom. 

Projektet er et samarbejde mellem forskere ved Københavns Universitet, North Carolina State University og Sveriges Landbrugs Universitet (SLU). Bevillingen indeholder blandt andet 2 års postdoc løn til dyrlæge Maria Reimann. 

Myxomatøs mitral klap sygdom (MMVD)

MMVD er den hyppigst forekommende hjertesygdom hos hunde, og samtidig en af de hyppigste hjerteklapsygdomme hos mennesker. 

Sygdommen er arvelig hos hunde og er angivet som den hyppigste specifikke dødsårsag hos hunde af racen Cavalier King Charles Spaniels. Racen er populær i Danmark, og heldigvis har et igangværende hjerteavlsprogram vist sig, at kunne reducere forekomsten af hjertesygdom i racen.  

Den præcise årsag til MMVD er endnu ikke klarlagt. I sygdommens sene stadier behandles hunde med vanddrivende og anden hjertemedicin, som mennesker. Stor individuel variation i behandlingseffekt, herunder overlevelse, forekommer. 

Nye studier har fundet forandringer i gener relateret til renin-angiotensin-aldosteron systemet (RAAS) og phosphodiesterase 5A (PDE5A) genet hos hunde. Der findes hjertemedicin rettet mod både RAAS og PDE systemet. Identifikation af forandringer i disse gener blandt hunde med MMVD forventes at kunne belyse forskelle i sygdomsprogression og behandlingseffekt af disse lægemidler. 

Blodprøver, hjerteundersøgelser og genanalyser vil blive gennemført af mere end 100 privatejede hunde med svær hjertesygdom, som vil blive inviteret til at deltage i forskningsprojektet. Endvidere er flere hunde allerede blevet hjerteundersøgt og i den forbindelse er blodprøver rutinemæssigt blevet gemt til senere genanalyser igennem de sidste 10 år. Genanalyserne vil blive relateret til hundenes sygdomsforløb, herunder effekt af hjertemedicinering. 

Perspektiverne

Resultaterne forventes at kunne danne grundlag for udvikling af gentests, som kan anvendes ved hundeklubbers avlsarbejde (vælge de sundeste hunde til avl), dyrlægers behandlingsstrategi (valg af hjertemedicin) og dyrlægers prognose vurdering (forudsige hvordan sygdommen vil udvikle sig). Endvidere forventes den nye forskning at kunne bidrage til en generelt øget forståelse af hjerteklapsygdom både hos dyr og mennesker.

Mere information

Kontakt Professor mso Lisbeth Høier Olsen, e-mail: lisbeth.hoier@sund.ku.dk