Fremtidens kvæg udvælges med DNA-markører og reagensglasbefrugtning – Københavns Universitet

IVH > NYHEDER > 2017 > Fremtidens kvæg udvælg...

03. november 2017

Fremtidens kvæg udvælges med DNA-markører og reagensglasbefrugtning

Projektets officielle titel er: EliteOva - In vitro embryo production and genomic selection harnessing Danish elite cattle breeding

Vejen fra udsugning af ægceller fra værdifulde avlskøer over reagensglasbefrugtning og selektion af befrugtede æg ved DNA-markører til fødsel af de værdifulde kalve.

Uddrag af pressemeddelelse fra Innovationsfonden, den 31. oktober:

"I årtusinder har bønder udviklet avlsprogrammer, hvor enkelte dyr udvælges til at videreføre deres gener og gode egenskaber til næste generation. Dengang som nu er formålet at fremavle de bedste, sundeste, største eller mest produktive kreaturer.

Det har dog ikke tidligere været muligt at undersøge, hvorvidt den ufødte kalv faktisk vil komme til at besidde de særligt attraktive egenskaber, såsom eksempelvis god energiomsætning eller høj mælkeproduktion".

Europas første reagensglasbefrugtede kalv født i 1987 på den daværende Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole efter flere års forskning af Prof. Torben Greve og hans team omfattende bl.a. Henrik Callesen, Kangpu Xu, Birthe Avery, Henrik Lehn-Jensen og Poul Hyttel.

I projektet er der tilknyttet forskere fra begge de veterinære institutter ved Københavns Universitet. 

Læs hele pressemeddelelsen på Innovationsfondens hjemmeside.