Ny vaccine på vej mod furunkulose – Københavns Universitet

IVH > NYHEDER > 2017 > Furunkulose-vaccine

16. marts 2017

Ny vaccine på vej mod furunkulose

Vaccineforskning

Forskere på KU-SUND og biotek-virksomheden Evaxion har udviklet en ny type vaccine, som kan give ørreder en ganske god beskyttelse mod furunkulose.

Vilde havørreder ved de danske kyster og fjorde rammes af og til af en ubehagelig bakteriesygdom, furunkulose. Furunkulose fremkalder bylder, slemme sår i huden, utrivelighed og i værste fald døden for fiskene. Bakteriens videnskabelige navn er Aeromonas salmonicida, men kendes bedst  som furunkulosebakterien.

Sygdommen rammer også ørreder i havbrug, men de er delvist beskyttede. Havbrugsørreder vaccineres nemlig mod furunkulose allerede inden udsætning i netburene.  Den vaccine, der hidtil har været tilgængelig på markedet er imidlertid ikke altid fuldt beskyttende. Den er  baseret på en opløsning af dræbte bakterier opblandet med olie. Processen er besværlig med risiko for bivirkninger i fisken.

Forskere på KU-SUND har i et samarbejde med den Københavns-baserede biotek-virksomhed Evaxion udviklet en ny type vaccine. Konceptet er baseret på kunstig intelligens og rekombinante proteiner. Gennem screening af bakteriens genom med et særligt computerprogram baseret på kunstig intelligens, har man fundet frem til, at nogle af bakteriens proteiner i ren form er specielt gode til at aktivere fiskens immunrespons.

Efterfølgende er generne for de interessante proteiner blevet indsat i colibakterier, som derefter villigt har produceret furunkulose-proteinerne i stor stil. Disse er efterfølgende blevet oprenset og derefter iblandet én forsøgsvaccine til ørreder.

Laboratorieforsøg på KU-SUND viste, at når denne vaccine blev injiceret i fisken, selv i ganske små mængder, aktiveredes fiskens immunsystem i en sådan grad, at selv en dødelig påvirkning af fiskene med furunkulosebakterien ikke fremkaldte sygdom .

Der er et stykke vej fra laboratoriet på Frederiksberg Campus til verdensmarkedet for vacciner. En videreudvikling af en sådan vaccine lover imidlertid  godt for de danske fisk, både for de opdrættede og for de vilde fisk i naturen. Mange af de blanke havørreder, som der svømmer langs de danske kyster, har således tilbragt deres tidlige barndom i et opdrætssystem, hvor man kan vaccinere dem inden de udsættes i naturen.

Arbejdet er netop publiceret i tidsskriftet PLOS ONE 12(2): Subunit vaccine candidates against Aeromonas salmonicida in rainbow trout Oncorhynchus mykiss  (Marana et al. 2017).