Samarbejde i verdensklasse – Københavns Universitet

IVH > NYHEDER > 2018 > Samarbejde i verdenskl...

12. januar 2018

Samarbejde i verdensklasse

Uddrag af artikel af Jette Odgaard Villemoes, 11.01.18:

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale om undervisning og forskning med Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH) ved Københavns Universitet, til gavn for de studerende ved begge universiteter og for det – i forvejen høje – kompetenceniveau på landsplan.

Forskere fra QGG har allerede undervist på flere forløb på IVH, og det er dette uformelle samarbejde, der nu gøres formelt med de to institutlederes underskrifter. 

Samarbejdsaftalen er gældende fra efterårssemestret 2017 og omfatter udbud af indtil videre to kurser: Avl og reproduktionsstyring på bachelorniveau samt kurset Quantitative Genomics and Breeding på kandidatniveau. Samtidig får de studerende på IVH mulighed for at tage yderligere kurser, som QGG udbyder på Aarhus Universitet. 

I en tid, hvor parallelle og konkurrerende kompetencer mellem universiteter ofte står i vejen for et frugtbart samarbejde, er samarbejdsaftalen et stort plus for begge parter.  

"Danmark har stærke og veletablerede universitetsmiljøer indenfor husdyrgenomforskning og husdyravl. Det at vi nu styrker samarbejdet mellem KU og AU inden for disse områder betyder, at de studerende får bedre undervisning, og at forskningen styrkes til gavn for både universiteterne og de relevante erhverv, siger kursusansvarlig ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, professor Merete Fredholm, og tilføjer: Kurset har fået en god evaluering af de studerende. De er glade for blandingen af forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Det eneste kritikpunkt er, at der kunne være en bedre koordinering mellem de tre moduler, som kurset er opbygget af, hvilket der naturligvis vil blive rettet op på".

Læs hele artiklen