Society for Veterinary and Preventive Medicine 2018 – Københavns Universitet

IVH > NYHEDER > 2018 > SVEPM 2018

22. januar 2018

Society for Veterinary and Preventive Medicine 2018

Kongres i Estland

Den årlige kongres i Society for Veterinary and Preventive Medicine (SVEPM) finder sted i Tallin i marts med Professor Liza Rosenbaum Nielsen som præsident for selskabet.

Den 21.-23. marts 2018 afholdes den årlige europæiske konference i veterinær epidemiologi og præventiv medicin i regi af Society for Veterinary and Preventive Medicine (SVEPM). 

Professor Liza Rosenbaum Nielsen har været præsident for selskabet siden marts 2017, og hun glæder sig meget til konferencen, der i år afholdes i Tallinn i Estland.

 

På programmet er blandt andet en keynote om afrikansk svinepest, der spreder sig fra Østeuropa til stor bekymring for danske producenter. Liza Rosenbaum vil fungere som dirigent under denne session. Du kan se hele programmet her www.svepm2018.org.

 

To af IVH's unge forskere, ph.d.-studerende Amanda Brinch Kruse,  og Leonardo de Knegt, post.doc., begge fra sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, er i år udvalgt til at præsentere deres forskning på konferencen. Med kun 21 pladser er der hård konkurrence om at få godkendt en præsentation. 

 

De danske epidemiologer er som regel godt repræsenteret ved konferencen og både bidrager til og nyder godt af det høje faglige niveau og brede netværk, selskabet byder på. I 2016 var Danmark værter ved konferencen, der blev afholdt i Helsingør.

Præsidentposten skifter mellem medlemmerne og Danmark har haft den to gange.  Første gang var i 2008-9, hvor Lis Alban var præsident.  "Lis opfordrede mig til at melde mig til bestyrelsen, da hun stoppede og nu vil jeg se mig om efter en ny dansk repræsentant, der har lyst til at overtage efter mig. Det er et ret  stort arbejde at sidde i SVEPMs bestyrelse, men det er meget givtigt for ens netværk og indsigt i epidemiologiprojekter og -arbejdsformer i Europa", siger Liza.

 

Foreløbig går præsidentposten dog videre til Marnie Brennan fra University of Nottingham på konferencen i Estland.  

 

 

Liza sammen med Ann Lindberg fra Sverige, der videregav præsidentposten til Liza ved sidste års konference i Skotland.

 

Vil du vide mere, så skriv til Liza Rosenbaum liza@sund.ku.dk.