Tang som fodermiddel og betydning for køernes metanproduktion – Københavns Universitet

IVH > NYHEDER > 2018 > Tang som fodermiddel o...

07. marts 2018

Tang som fodermiddel og betydning for køernes metanproduktion

På Kvægkongressen, den 27. februar 2018 i Herning Kongrescenter, kunne Mette Olaf Nielsen, IVH, præsentere et spændende projekt. Gizaw Dabessa Satessa og Hanne Helene Hansen, begge IVH, er medforfattere. 

Tang som fodermiddel og betydning for køernes metanproduktion? Men hvorfor nu det?

Blandt andet ønsket ud fra et bæredygtighedssynspunkt, ved at reducere brug af importeret sojaprotein og brug af GMO i foder til husdyr.

Danmark skal reducere non-kvota drivhusgas emission 39 % i 2030. Det er ift. 2005 niveau og vi har kun 12 år tilbage!  Emission fra kvægs fordøjelse udgør 70 % af landbrugets metan (CH4) udledning (25x mere potent drivhusgas end CO2)  Global efterspørgsel efter animalske fødevarer: Stiger 60-80 % frem til 2050 og vi får ikke mere jord!

Se hele præsentationen og konklusionen

Finansieret af Innovationsfondets projekt MAB4. Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside.