26. november 2019

Markant reduktion i metanudslip

Forskere ved Københavns Universitet er i færd med at undersøge en substans, som potentielt kan nedsætte udslippet af metan fra bøvsende køer ganske betragteligt.

De første laboratorieforsøg var virkeligt lovende og viste en næsten fuldstændig reduktion af metanudslippet. Indtil videre er alle forsøg blevet foretaget i Danmarks eneste in-vitro gas og fordøjelighedslaboratorium ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Sektion for Produktion, Ernæring og Sundhed af Adjunkt Morteza Mansouryar, Lektor Hanne Helene Hansen (laboratorieleder), og Professor Mette Olaf Nielsen (nu ansat ved Århus Universitet), understøttet af et velfungerende laboratoriehold. 

De tidligere meget positive resultater skal efterprøves og stabiliteten i resultaterne efterprøves. Korrekt dosering skal bekræftes i laboratoriet inden test kan foretages på individuelle forsøgsdyr og til sidst på mælke- eller kødproducerende køer. Denne trinvise fremgangsmåde er en godkendt procedure før afprøvning på køer og senere lancering af et færdigt kommercielt produkt. Disse yderligere test vil blive udført ved in-vitro gas og fordøjelighedslaboratoriet i løbet af november, hvorefter egentlige dyreforsøg kan igangsættes.  

Dette arbejde er del af et samarbejdsprojekt, der er finansieret af Mælkeafgiftsfonden mellem Københavns Universitet, Århus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, landbrugets brancheorganisationen SEGES og virksomhederne Arla, LL-BioEcon og Viking Genetics.

For mere information: