25. marts 2021

Problemet med dyreforsøg

Nysgerrige mennesker har brugt sagesløse dyr til forsøg i flere tusinde år, og det har ikke altid været lige kønt eller effektivt. Selv når etikken er i orden, er der nemlig kæmpe udfordringer i at overføre resultater fra mus, rotter og grise til mennesker.

Biologerne Johan Olsen og Vicky Knudsen får besøg af professor og dyrlæge Axel Kornerup Hansen, som forsker i brugen af forsøgsdyr. Ifølge ham har vi dummet os ved at skabe forsøgsdyr, der ligner mennesker mindre og mindre. Desuden har vi fokuseret for meget på genetik og for lidt på bakterier, som i nogle tilfælde er altafgørende. Men behøver vi blive ved med at udsætte dyr for vores eksperimenter, når vi efterhånden kan simulere alt muligt på computere?

Gæst: Professor Axel Kornerup Hansen, Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller, Københavns Universitet.

Værter: Johan Olsen & Vicky Knudsen.

Gå til dr.dk og lyd til udsendelsen