4. juli 2023

Der bør undervises i klimaforandringer og sundhed både på læge- og dyrlægestudiet

Debat: Klimaforandringer og sundhed

Lektor Anna-Sofie Stensgaard, professor Stig Milan Thamsborg og professor Birgitte Jyding Vennervald. Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Det er med stor interesse og glæde, at vi har fulgt den seneste debat i Ugeskrift for Læger om inklusion af temaet klima og sundhed i pensummet for de danske medicinstuderende, først med indlægget om, at undervisning i klima og sundhed bør indgå i medicinstudiet [1], fulgt op af indlægget fra Thomas Lykke Sørensen og Jørgen Kurtzhals om, hvordan undervisning i klima og sundhed bliver en del af medicinstudiet fra 2024 [2].

Vi er enige i, at der er vægtige grunde til, at lægestuderende bør undervises i sammenhængene mellem klima og sundhed. Nyudgivne studier viser f.eks., at over halvdelen af alle kendte humane infektionssygdomme kan forværres som følge af klimaforandringer [3], og at selv moderate klimaforandringsscenarier vil føre til store ændringer i dyrs geografiske udbredelser, hvilket vil bringe de fleste dyrearter i stigende kontakt med nye virus [4]. Og nu vi er er i gang med de store globale kriser, der i stigende grad påvirker vores sundhed, så lad os lige tilføje biodiversitetskrisen. De samme handlinger, der medfører klimaforandringer og tab af biodiversitet, står også bag de faktorer, der kan sprede nye såvel som kendte sygdomme og i sidste ende udløse pandemier [5]. Stadig mere intensivt dyrket landbrug affødt af stigende globalt behov for fødevarer, skovrydning og ikkebæredygtig samhandel er ødelæggende for vores naturlige økosystemer og fører til stigende risikofyldt kontakt mellem dyr og mennesker og dermed overførsel af zoonotiske patogener [6].

Hvis vi fremadrettet skal kunne tackle disse globale udfordringer, er det nødvendigt, at vi kan samarbejde på tværs af mange forskellige fagområder og discipliner.

LÆS hele indlægget i Ugeskrift for Læger 

Emner