Sunde fisk i de danske havbrug – Københavns Universitet

IVH > NYHEDER > ARKIV > 2015 > Sunde fisk i de danske...

04. november 2015

Sunde fisk i de danske havbrug

Sundhed hos fisk i danske hav- og ferskvandsbrug

Danske dyrlæger er med til at holde fiskene i ferskvands- og havbrug i god sundhedstilstand.


Danske forbrugere møder hver dag en lang række fiskeprodukter i deres dagligvareforretninger. Vi tilbydes fisk fra ind- og udland, fanget i havet og opdrættet i forskellige former for opdrætsvirksomheder. Udover udenlandske fisk, f.eks. laksefisk fra Norge, er det imidlertid også muligt at købe danske regnbueørreder fra både dambrug og havbrug. 

Fisk bliver syge af infektioner og parasitter som alle andre dyr og det giver udfordringer for produktionen.

Professor Kurt Buchmann og post doc  Jakob Skov fra Københavns Universitet beskriver hvordan de danske dambrug har udviklet sig, og hvordan man sikrer sundheden i fiskene samtidig med at produktionen holdes bæredygtig. Læs hele artiklen i Dyrlægen, oktober 2015.