IVH Sekretariat i gartnerboligen på Grønnegårdsve

Sekretariatet

Sekretariatet tager sig af de administrative processer og funktioner, som ikke varetages direkte af institutledelsen eller som er lagt ud i sektionerne.

Opgave

Sekretariatets opgave er at understøtte instituttets strategier og forpligtelser samt at bidrage til at skabe overblik over instituttets resurser og den bedst mulige anvendelse af disse.

Dette sker bl.a. i tæt dialog mellem institutledelsen og sekretariatet. Desuden skal sekretariatet understøtte sektionerne og forskningsgrupperne, så de kan fokusere på deres faglige mål, opgaver og ambitioner gennem:

 • gode og klare personaleforhold og et højt informationsniveau om instituttets anliggender
 • en pålidelig og effektiv økonomiforvaltning
 • gennemskuelighed i arbejdsgange, procesforløb og kommunikationsstrømme
 • styring og dokumentation af instituttets samlede kvalitative og kvantitative produktion
 • velfungerende samspil med universitetets overliggende lag og eksterne samarbejdspartnere.

Generelle funktioner

Sekretariatet skal bistå:

 • institutlederen og ledergruppen i at udøve og udvikle deres funktioner
 • personaleansvarlige, projektansøgere og projektansvarlige med proces-knowhow, personaleadministration, økonomioverblik og kommunikation, herunder løn-, personale og økonomiforvaltning
 • instituttets medarbejdere med vejledning og kontakt til fællesadministrationen omkring ansættelsesforhold
 • bistå med levering og kommunikation af ønskede oplysninger og aftalte ydelser til fakultets- og fællesadministration. sikre ensartet sagsbehandling på tværs af sektionerne, samt
 • løbende evaluere og udvikle instituttets administrative processer og værktøjer
 • i dialog med universitetets øvrige administration at skabe sammenhæng mellem forskergruppe, sektion, institut og fakultet.