Faste udvalg

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab har følgende udvalg:

  • Samarbejdsudvalget, drøfter og fastsætter retningslinjer for arbejds- og personaleforhold, rationaliserings- og omstillingsprojekter, ny teknologi,
    efteruddannelsesaktiviteter samt arbejdspladsens økonomiske situation. Udvalget behandler også emner i relation til det psykisk arbejdsmiljø.

  • Arbejdsmiljøudvalget, rådgiver ledelsen, så denne kan leve op til sit ansvar. Herunder at medvirket til at der træffes effektive foranstaltninger til at fjerne og imødegå risici, samt følge op på arbejdsmiljøet.

  • Undervisningsudvalget, som rådgiver institutleder/ledergruppen vedrørende opgaver om kvalitet, sammenhæng og udvikling af instituttets undervisning.

  • Forskningsudvalget, som beskæftiger sig med fremadrettede initiativer til at øge forskningsindsatsen og højne forskningskvaliteten ved instituttet. Udvalget forestår forskellige faglige arrangementer i sektionerne og repræsenterer instituttet i det fælles forskningsudvalg for de tre veterinære institutter.