Forskningsudvalg

Forskningsudvalget beskæftiger sig med fremadrettede initiativer til at øge forskningsindsatsen og højne forskningskvaliteten ved instituttet. Udvalget forestår forskellige faglige arrangementer i sektionerne og repræsenterer instituttet i det fælles forskningsudvalg for de to veterinære institutter.

Medlemmer i forskningsudvalget er:

  • Formand: John Elmerdahl Olsen, (Veterinary Clinical Microbiology)
  • Pernille Tveden-Nyborg, (Experimental Animal Models)
  • Poul Hyttel, (Anatomy, Biochemistry and Physiology)
  • Stine Bering (Comparative Pediatrics and Nutrition)
  • Birgitte Vennervald, (Parasitology and Aquatic Diseases)
  • Matt Denwood, (Animal Welfare and Disease Control)
  • Claus Bøttcher Jørgensen, (Animal Genetics, Bioinformatics and Breeding)
  • Anders Ringgaard Kristensen, (Animal Production, Nutrition and Health)
  • Dorte Frees, (Food Safety and Zoonoses)  

Sekretær for udvalget: Peter Rekve, email: pere@sund.ku.dk