Historien bag

Veterinærskolens grundlægger Peter Christian Abildgaard grundlagde en samling bestående af sygdomsramte hesteknogler, heste- og oksebeslag samt en instrument- og bogsamling.

I 1783 overdrog Abildgaard disse samlinger til "Den Kongelige Veterinærskole".

Samlingerne blev supplerede af professorerne Erik Viborg, Carl Wiborg og H.C.Stockfleth, der i 1877 udgav "Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Instrumentsamling".

Senere supplerede professorerne A. W. Mørkeberg og A. Møller-Sørensen disse registreringer. Overdyrlæge F. C. Elvinge og professor G. Espersen foretog en katalogisering og registrering af instrumentsamlingen.

I perioden 1983 til 2009 er instrumentsamlingen blevet ajourført af dyrlæge Viggo Jensen Pedersen, Jens Munk og cand. pharm. Bendt Schmidt og suppleret med ca. 7000 emner indsamlet blandt andet fra praktiserende dyrlæger i hele landet.

I 1908 grundlagde professor P. Grunth Beslagsamlingen på grundlag af undervisningssamlingerne angående heste- og oksebeslag.

I 1940 begyndte professor P. Grunth indsamlingen til et Veterinærhistorisk Museum.