Samlinger - lang tekst – Københavns Universitet

Samlingerne

Beslagsamlingen

P. Grunth indsamlede de mange hestesko som følge af det korrekte i det Engelske ordsprog: "No foot, no horse", og som følge af, at hesten var og er en stor kulturfaktor i både freds- og krigstid. Senere blev hesten et særdeles vigtigt element i vores transportsystem.

For ca. 100 år siden fik hesten enorm betydning som trækdyr, dengang man begyndte at dybdebehandle jord blandt andet med henblik på roedyrkning.

I de sidste 50 år har hesten fået enorm betydning som sports- og hobbydyr.

Billedet her, viser en hestesko til svær trækhest, England 1840

Instrumentsamlingen

Denne indeholder veterinær instrumenter, forskellige hjælpemidler og illustrationer bl.a. om dyrlægens virke og om fremtrædende enkeltpersoners indsats og betydning.

I 1783 overdrog P. Chr. Abildgaard sin private instrumentsamling til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Denne samling blev suppleret af professorerne Erik Viborg, Carl Viborg og H.V. Stockfleth, der i 1877 udgav et katalog: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Instrumentsamling.

I 1905 registrerede P. Grunth Den kirurgiske instrumentsamling, der blev suppleret af professorerne A.W. Mørkeberg og A. Møller-Sørensen.

Overdyrlæge Fr. Elvinge har foretaget en katalogisering og en særdeles grundig registrering af Instrumentsamlingen og har sammen med professor G. Espersen foretaget en systematisk indsamling af veterinære instrumenter.

I 1967 oprettedes Veterinærhistorisk Museum (indviet 1973) bestående af Beslagsamlingen (chef: forstander E. Fritzbøger) og Instrumentsamlingen (professor G. Espersen).