Hjerteundersøgelser af hunde

Forskningsgruppen ledes af professor Lisbeth Høier Olsen, dr.med.vet. Gruppen forsker primært i hjertekarsygdomme hos hunde og grise. Vi håber, at vores forskning vil bidrage med en bedre forståelse og behandling af hjertekarsygdomme hos både dyr og mennesker. 

På Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet, Københavns Universitet (KU) forsker vi i hjertekarsygdomme.

Vores hjemmeside henvender sig til alle, men i særdelshed til hundeejere, specielt interesserede dyrlæger og studerende samt nuværende eller fremtidige samarbejdspartnere.

Vi er placeret på Frederiksberg Campus (den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) som er en del af KU. 

Ved siden af forskningen underviser vi veterinærstuderende og andre studerende i Veterinær Farmakologi, Toksikologi samt kardiovaskulære dyremodeller. Vi inddrager ofte veterinære specialestuderende i vores forskningsprojekter.


 Foto af Lisbeth Høier Olsen med hund