Camilla Vibeke Sichlau Bruun

Camilla Vibeke Sichlau Bruun

Lektor

Jeg er dyrlæge, har en PhD i molekylær genetik og er ansat som lektor i husdyrgenetik. Gennem årene har min forskning været rettet mod kvantitativ, funktionel og sygdomsgenetik hos gris og hund. Aktuelt har jeg fokus på at belyse den genetiske baggrund for arvelige sygdomme hos hunde.

Jeg er kursusansvarlig for Veterinær genetik og underviser også på genetikkurser på bacheloruddannelserne i Husdyrvidenskab og Biologi og bioteknologi. Jeg vejleder veterinærstuderende i forbindelse med bachelor- og specialeprojekter, herunder klyngevejledning.

Jeg er meget engageret i førsteårsundervisning samt udvikling af e-læringsmateriale og nye undervisningsformer. Jeg er forperson for Studienævnet for veterinærmedicin og husdyrvidenskab og arbejder herigennem med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne samt studietrivsel. 

Mulige interessekonflikter

Jeg samarbejder med Dansk Kennel Klub, praktiserende dyrlæger og hundeejere i forbindelse med forskning og undervisning.

ID: 4227270