Obduktionsservice – Store husdyr

På Sektion for Patologi tilbyder vi, ud over vores aftaler med universitetshospitalerne, lejlighedsvise obduktioner af store husdyr, især kvæg, heste og svin, efter anmodning fra dyrlæger. Obduktionerne tjener som en faglig støtte til de praktiserende dyrlæger i situationer med ukendt patogenese, ætiologi og patologi, samt tvivlsspørgsmål, der IKKE omhandler anmeldepligtige sygdomme.

Forud for en obduktion, skal der foreligge en aftale om indsendelse mellem den rekvirerende dyrlæge og sektionen for Patologi. Aftalen omfatter bl.a. koordinering af indsendelsestidspunkt, udlevering af anamnestiske oplysninger af relevans for den pågældende case, samt en faktureringsaftale.

Ved vores obduktionsservice foretages en fuld obduktion af det/de indsendte dyr, hvor der alt efter fund af forandringer, visiteres til yderligere undersøgelser (histopatologi, røntgen, mikrobiologi (bakteriologi, virologi, parasitologi) o.l.) Efter endt undersøgelse fremsendes en samlet sektionsudtalelse til den rekvirerende dyrlæge.

Ønsker du at indsende materiale til undersøgelse på Sektion for Patologi, eller har du spørgsmål til vores obduktionsservice, så kontakt os gerne:

Tlf: 35 33 31 00 eller 51360373

E-mail: elvang@sund.ku.dk 

Rekvisition af undersøgelse ved Sektion for Patologi

Indsendelsesadresse:

Sektion for Patologi
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C