Dyreværnssager

Sektion for Patologi håndterer årligt, i samarbejde med Politiet, Fødevarestyrelsen og Det Veterinære Sundhedsråd, over 100 dyreværnssager. Sagerne omfatter hovedsagligt slagtesvin, men i mindre grad også heste, kvæg, hunde, katte, kaniner mv. Dyreværnssagerne omhandler forhold som eksempelvis: ulovlig transport og tilskadekomne dyr, manglende håndtering af kroniske skader og sygdom, vold og vanrøgt.

På politiets anmodning foretages en obduktion og retsmedicinsk undersøgelse med eventuel visitering af yderligere undersøgelser som f.eks. røntgen og histopatologisk vurdering. Materialet der undersøges kan omfatte hele dyr eller dele af dyr fra de pågældende sager, og efter endt undersøgelse udarbejdes en rapport, som efterfølgende anvendes i den retslige vurdering af sagen.

Kontaktoplysninger for politi og fødevaremyndigheder:

Tlf: 35 33 31 00 eller 51360373

E-mail: forensisk@sund.ku.dk