Foto af IVH sekretariatsbygningOm Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Instituttet består af 9 sektioner med i alt ca. 360  medarbejdere, under ledelse af institutleder Birgit Nørrung i samarbejde med institutadministrator Søren Fløe Jensen og de ni sektionsledere: 

Sekretariatet

Sekretariatet har til huse i den tidligere gartnerbolig. Vi står for personaleadministration, økonomi, kommunikation og sekretærfunktioner på instituttet samt kontakt til fakultets-og fællesadministrationen. Læs mere om sekretariatet.