Undervisning

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab underviser på veterinærstudiet, husdyrvidenskab, levnedsmiddelingeniørstudiet, biologi-bioteknologistudiet samt på parasitologikurserne.  Dertil kommer masteruddannelserne i Forsøgsdyrsvidenskab og Fødevarekvalitet- og sikkerhed.

Bachelor og Kandidatkurser på KU-SUND

IVH tilbyder undervisning i en række fag på Bsc og Master uddannelserne. Blandt andet indenfor immunologi, basal farmakologi, toksikologi og farmaci, chemical food safety, infektionsmikrobiologi, forsøgsdyrsvidenskab cat. C, mikrobiel fødevaresikkerhed, parasitiske zoonoser, kødkontrol, retsmedicin og forsøgsdyrskundskab, speciel farmakologi, speciel patologi og fjærkræsygdomme samt veterinær paraklinik. Søg information om uddannelserne på:

Differentiering på Veterinærskolen, Frederiksberg Campus

Få inspiration til efter- og videreuddannelse på et af de mange kurser

Ph.d.-kurser

En uddannelse som forsker - find oplysninger om Ph.d.-kurser i KU-SUNDs Ph.d.- kursusdatabase.

IVH tilbyder bl.a. Ph.d.-kurser i Immunology, In Vivo Pharmacology, Laboratory Animal Science, Bioinformatics for Microbiology etc.

Forsøgsdyrskurser

Interaktivt atlas til e-learn