Biomedicin differentieringen

Kontaktperson: Professor Jens Lykkesfeldt

Biomedicin-differentieringen fokuserer på veterinære metoder til udforskning af dyrs og menneskers sygdomme, herunder disses årsager, diagnostik, behandling og forebyggelse.

Den typiske biomedicin-dyrlæge arbejder med:

  • levende forsøgsdyr
  • eksperimentel patologi
  • det molekylære og genetiske grundlag for sygdomsudvikling
  • påvisning og visualisering af patologiske mekanismer
  • udvikling af diagnostiske metoder
  • lægemiddeludvikling
  • eksperimentel kirurgi  

Biomedicin-differentieringen består af 2 moduler:

Modul 2a

Modul 2b

Biomedicin-differentieringens informationsgruppe: