Liza Rosenbaum Nielsen

Liza Rosenbaum Nielsen

Professor

Professor i Veterinær Præventiv Medicin, hvilket indebærer forskning, undervisning, vejledning og projektledelse inden for epidemiologi, risikovurdering, overvågning og bekæmpelse af smitsomme dyresygdomme og zoonoser.

Leder af Københavns Kvægcenter (www.cphcattle.ku.dk)

Senior Vice President for the Society for Veterinary and Preventive Medicine (SVEPM) - www.svepm.uk.org

En af arrangørerne af det årlige One Health International Summer Course i København.

Aktiv i EU COST Action TD1404 Network for Evaluation of One Health (NEOH), nu European Chapter of EcoHealth International.

Hovedinteresser: One Health, forebyggende veterinærmedicin og -folkesundhed, epidemiologi med infektionssygdomme, diagnostisk testevaluering, risikoanalyse, smittebeskyttelse, overvågning, kontrol og udryddelse af infektionssygdomme.

ID: 4232936