Liza Rosenbaum Nielsen

Liza Rosenbaum Nielsen

Professor

Professor i Veterinær Præventiv Medicin, hvilket indebærer forskning, undervisning, vejledning og projektledelse inden for epidemiologi, risikovurdering, overvågning og bekæmpelse af smitsomme dyresygdomme og zoonoser.

Leder af Københavns Kvægforskningscenter (www.cphcattle.ku.dk)

Tidligere President for the Society for Veterinary and Preventive Medicine (SVEPM) - www.svepm.uk.org

Kursusleder af det årlige One Health International Summer Course i København.

Medlem af EU COST Action TD1404 Network for Evaluation of One Health (NEOH), nu European Chapter of EcoHealth International.

Hovedinteresser: One Health, forebyggende veterinærmedicin og -folkesundhed, epidemiologi med infektionssygdomme, kvægsundhed, diagnostisk testevaluering, risikoanalyse, smittebeskyttelse, overvågning, kontrol og udryddelse af infektionssygdomme.

ID: 4232936