Click for English

CeLAT - rotte i træning

Centre for Laboratory Animal Training CeLAT

Centre for Laboratory Animal Training (CeLAT) er et ganske lille center grundlagt i 2018 af dyrepassere og dyrlæger, som brænder for at optimere forholdene for forsøgsdyr. Centret fungerer som et samlingspunkt for dyrepassere, som videreuddanner sig indenfor dyretræning med fokus på forsøgsdyr.

CeLATs formål er at udbrede kendskabet til de mange fordele der er ved positiv træning og management af forsøgsdyr og der afholdes årligt et seminar, hvor CeLATs medlemmer fortæller om deres arbejde med træning af forsøgsdyr. Dette seminar er åbent for alle interesserede; både dyrepassere, som gerne selv vil i gang med træning af dyr og forskere, som vil høre mere om hvorledes træning kan gavne både forsøgsdyrene og forsøgsdata. 

Medlemmer

CeLAT består primært af dyrepassere og dyrlæger ansat i danske forsøgsdyr-enheder. For at blive medlem af CeLAT skal man som udgangspunkt have været på kursus i klikkertræning (et DAZA eller KuZoo kursus).

DAZA er foreningen af danske zoos og akvarier og KUZoo betegner det samarbejde omkring dyretræning, som Københavns Universitet og København Zoo repræsenteret ved Annette Pedersen og Dorte Bratbo, har igangsat.

Det er muligt at opnå dispensation, ifald man arbejder dagligt med træning/planlægning af træning af dyrene i tæt samarbejde med et af gruppens medlemmer o.l. igennem længere tid. Det er styregruppen, der tager stilling til evt. dispensationsansøgninger. 

Styregruppen

CeLAT bestyres til dagligt af en styregruppe bestående af to dyrepassere (Annette Pedersen fra Københavns Zoo og Martin Carlsen fra Novo Nordisk) og to dyrlæger (Cathrine Bundgaard fra Novo Nordisk og Dorte Bratbo Sørensen fra Københavns Universitet). Formand for styregruppen er Dorte Bratbo Sørensen.