Foto af beriget rottebur

CALAR

Hvad er CALAR?
CALAR er en forskningsgruppe bestående af forskere fra offentlige og private institutioner med fokus på forbedring af velfærden for dyr og mennesker i den moderne forsøgsdyrsfacilitet. CALAR finansierer relevante forskningsprojekter, som præsenteres på det årlige CALAR symposium. Symposiet afholdes hvert forår.

CALAR's mission

er at optimere velfærden for dyr og mennesker gennem forskning på højeste videnskabelige niveau og vores vision er at både dyr og mennesker vil opfatte det som en positiv oplevelse at være forsøgsdyr eller forsøgsdyrsudøver i en moderne forsøgsdyrenhed.

Deltagere

CALAR består af medlemmer fra forskellige offentlige og private institutioner, og for at gøre kommunikationen til de enkelte medlemmer nemmere, er det muligt at finde kontakt-oplysninger på medlemmerne her. Klik på den pågældende institution og find den person du søger.

Hvis du vil læse mere om den enkelte virksomhed eller institutions Bioetik og etiske holdninger omkring brug af forsøgsdyr, kan du også finde et link til relevante hjemmesider under den enkelte virksomhed.

Lundbeck logo Novo Nordisk logo UCPH logo