14. marts 2019

Flåter over alle grænser

Flåtkortet

Læs historien om det første flåtkort over Skandinavien i en ny artikel i Eurosurveillance.

Sandsynligheden for tilstedeværelse af flåter. Rød er meget høj sandsynlighed, mens mørkegrøn er meget lav. De hvide områder er ikke medregnet. (Illustration: Kjær et al.)

I takt med at klimaet ændrer sig og temperaturen stiger,  flytter for eksempel rådyrene længere mod nord. Rådyr er værtsdyr for flåter, og flåterne flytter med.

I studiet “Predicting and mapping human risk of exposure to Ixodes ricinus nymphs using climatic and environmental data, Denmark, Norway and Sweden” beskriver post doc Lene Jung Kjær, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på KU, hvordan flåterne nu kan findes under 115 km fra polarcirklen.

Lene Jung Kjær og hendes kollega René Bødker fra IVH samt de øvrige forskere i studiet har udarbejdet et kort over flåternes vandring og udbredelse. Hør Lene forklare om studiet og arbejdet med at kortlæggge flåternes bevægelser på Daily Motion (13.3.2019).  Du kan også læse mere om projektet HER på videnskab.dk