16. oktober 2019

Novel marine biomolecules against biofilm

NoMorFilm

Flere og flere patienter får indsat nye kunstigt led, f.eks. knæ og hofter. En stor del af disse patienter får desværre infektion i knoglen omkring det nye led. NoMorFilm (Novel marine biomolecules against biofilm) er et EU HORIZON 2020-projekt, der har til formål at finde nye antibiotikatyper i alger til forebyggelse af implantat-relaterede knogleinfektioner.

1100x600 Louise Kruse Jensen lægger implantat i bedøvet gris
Louise Kruse Jensen, PAS, i færd med at teste på en implanteret gris.

Overfladen af knogleimplantater er ”guf” for bakterier, og lige så snart bakterierne kommer i kontakt med implantatet, binder de sig fast på overfladen og danner en beskyttende slim omkring sig. Slimen kaldes for en biofilm, og beskytter bakterierne mod kroppens eget immunforsvar og det antibiotikum som gives i behandlingsøjemed. Det er således ikke svært at forstille sig, at man kan forbygge udviklingen af implantat-relaterede knogleinfektioner, hvis man kan forhindre bakteriernes biofilmdannelse. 

NoMorFilm (Novel marine biomolecules against biofilm) er et EU HORIZON 2020 projekt med et budget på ca. 60 millioner kr., der har til formål at finde nye antibiotikatyper i alger. Det er målet, at de nye antibiotikatyper skal være effektive overfor bakterier der lever i biofilm og at de skal kunne coates til overfladen af knogleproteser. 

Professor Henrik Elvang Jensen og lektor Louise Kruse Jensen fra patologi i sektion for Pathobiological Sciences (PAS) deltager i NoMorFilm projektet. Deres del af projektet går ud på at teste effekten af de nye anti-biofilm molekyler i en grisemodel for osteomyelitis.

De nye molekyler bliver coatet til overfladen af små knogleimplantater, som derefter indsættes i grisemodellen sammen med patogene S. aureus bakterier. Efterfølgende analyseres effekten af det nye molekyle på baggrund af en grundig undersøgelse af det inflammatoriske respons i knoglevævet omkring implantatet.  

Hør MERE om NoMorFilm-projektet her.