21. februar 2019

Nystartet katte-projekt giver anledning til samarbejde på kryds og tværs af veterinærområdet

I de kommende år skal ph.d. studerende og dyrlæge Ida Sofie Thuesen sammen med sine tre vejledere, Søren Saxmose Nielsen, Thomas Bøker Lund og Peter Sandøe, studere vildtlevende katte i Danmark. Hvor mange er de? Hvor og under hvilke forhold lever de? Og hvilke velfærdsmæssige problemer har de? Dette er de centrale spørgsmål for Projekt ”Vildkat”, som er finansieret af QATO Fonden og en række dyreværnsorganisationer. Se nærmere om projektet her: https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/projekt-vildkat/ 

Foruden Ida vil 4-6 hold specialestuderende være tilknyttet projektet.

For at blive klogere på velfærden hos ikke-socialiserede, vildtlevende katte er Ida ved at indsamle katte, som er blevet aflivet af dyreværnsorganisationer. Planen er at samle ca. 1000 katte, hvor obduktioner og diverse tests skal belyse huld, skader og sygdomme af betydning for kattenes velfærd. 

Der er på veterinærområdet stor interesse for at samarbejde om at gøre den bedst mulige brug af de indsamlede katte. Ikke mindre end fire grupper på veterinærområdet har meldt sig: En gruppe vil undersøge udbredelsen af toxoplasmose, en anden Q-feber, en tredje forekomsten af forskellige parasitter og en fjerde FIV/FeLV status. Disse samarbejder vil kunne tjene til at finde ud af, i hvilken grad vildlevende katte udgør en risiko for sundheden hos mennesker, tamkatte og landbrugsdyr.