11. november 2019

Nyt center skal forske i velfærdsproblemer hos familiedyr

Den kommende leder af det nye center, professor Peter Sandøe, modtog fredag, 8. november, en bevilling på 1 million kr. fra Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond ved et uddelingsarrangement på Det Kgl. Vajsenhus. Bevilling skal danne grundlag for etablering og det første års drift af et nyt Dansk Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr.

Ekstrem avl, fedme eller adfærdsproblemer. Velfærdsproblemer rammer også familiedyr, og det kan have store konsekvenser for dyrenes og deres ejere. Nu skal et nyt center forske i problemernes omfang, og hvordan de kan løses.

Centret placeres ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet og drives i samarbejde med to andre institutter ved Københavns Universitet og et institut ved Aarhus Universitet. Det samler dansk ekspertise inden for forskning i velfærd hos hund, kat og hest.

”Selv om vi her har at gøre med dyr, som vi typisk opfatter som familiemedlemmer, så oplever disse dyr stadig masser af udfordringer. Familiedyr bliver i de fleste tilfælde holdt af mennesker, som har stor kærlighed til deres dyr; men kærlighed kan som bekendt gøre blind. Der er derfor fare for, at de pågældende mennesker kommer til at projicere deres egne behov og forventninger over på dyrene til skade for både dyrenes velfærd og for relationen mellem dem og deres dyr”, siger professor Peter Sandøe.

Som eksempler på velfærdsproblemer, der rammer familiedyrene nævner Peter Sandøe ekstrem avl, fx af hunde med flade næser, som ikke kan trække vejret; fedme, som er et udbredt problem hos alle tre dyregrupper; og adfærdsproblemer, som i første omgang er problemer for ejerne, men ofte ender med at ramme dyrene i form af dårlige relationer til ejerne og i yderste konsekvens omplacering eller aflivning.

Centrets kerne er syv professorer og lektorer, som med baggrund i en række relevante discipliner, herunder adfærdsforskning, familiedyrs medicin, epidemiologi, genetik og sociologi skal bidrage til at kaste lys over problemernes omfang og årsager og foreslå veje til at forbygge eller mindske dem. Meget af det praktiske arbejde i centret vil ske ved hjælp fra dyrlæge-, husdyr- og biologistuderende i form af specialeprojekter, hvor centrets forskere indgår som vejledere.

Løft af et vigtigt forskningsområde til gavn for studerende, ejere og deres dyr

Ifølge institutleder Birgit Nørrung er det en unik kvalitet ved det nye center, at det løfter et vigtigt forskningsområde samtidig med, at undervisningen af kommende dyrlæger og andre kandidater fra universitetet bliver styrket.

”Der er hos vore studerende og hos studerende ved andre universiteter en stor interesse for familiedyr, som vi med det nye center kan tilgodese”, siger Birgit Nørrung.

Forskerne vurderer, at der i det omgivende samfund kan være stor interesse for centrets arbejde, og Peter Sandøe betoner, at en vigtig forpligtelse for centret vil være at fortælle om forskningsresultater til danske medier og fagblade og udbrede resultaterne via de sociale medier. Dansk Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr åbner officielt 2. januar 2020.

Kontakt: Professor Peter Sandøe, mail: pes@sund.ku.dk, tlf. 21 49 72 92