30. marts 2020

Brystbenbrud hos æglæggere skyldes ikke udefrakommende traumer

Foto af brystben hos høne
Brystben af høne. Pilene markerer brud.

I et utraditionelt samarbejde med Institut for retsmedicin har forskere fra Veterinær Klinisk Mikrobiologi påvist at disse brystbenbrud ikke skyldes udefrakommende traumer.

Brystbensbrud anses lige nu for at være det største velfærdsproblem hos æglæggende høner og hidtil har den gængse opfattelse af årsagen været at skaderne opstod i forbindelse med udefrakommende traumer, fx kollision med inventar.

Forekomsten, både i udlandet og i Danmark, har været kraftigt stigende gennem de sidste 10-20 år med høje forekomster uanset om hønerne går frit eller om de opstaldes i berigede bure. De høje forekomster hos høner opstaldet i berigede bure er svære at forene med traumehypotesen. 

Ved en detaljeret patologisk undersøgelse har vi i et utraditionelt, men meget givende, samarbejde med Institut for retsmedicin som de første vist at brystbenbrud hos æglæggere ikke skyldes udefrakommende traumer. I undersøgelserne er der brugt state of the art histo-patologiske metoder samt CT og MR scanning.

Foto af MR scanning af høns
CT scanning af døde høns

Resultaterne er 9. marts publiceret i PlosOne: (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229735 ) og har allerede været præsenteret på talrige konferencer/møder.

Illustration af underside af brystben
Underside af brystben

For at komme med bud på hvordan vi kan undgå disse brud hos hønerne er det afgørende at vi kender den rigtige årssammenhæng. Ovenstående fund betyder at det højst sandsynlig er med udgangspunkt i hønen selv vi skal finde den reelle årsag til bruddene. Dermed kan vi fokusere vores forskning bedre.

For yderligere information:

Ida Thøfner, DVM, PhD
Assistant professor
icnt@sund.ku.dk

eller 

Jens Peter Christensen
Professor mso, DVM, ph.d, Dipl ECPVS
jpch@sund.ku.dk  

Department of Veterinary and Animal Sciences
Faculty of Health and Medical Sciences
University of Copenhagen
Stigbøjlen 4
1870 Frederiksberg C